Asociația Go Green Resources

Pentru o dezvoltare durabilă într-un mediu sănătos!

Obiectivele noastre

Asociația susține educația ecologică care are un rol fundamental în exploatarea rațională a resurselor.
Civilizațiile au fost construite cu resurse, iar civilizațiile viitoare se vor dezvolta doar cu valorificarea responsabilă a resurselor naturale.
Privind istoric și în perspectivă, resursele naturale au fost și vor reprezenta bazele dezvoltării economice.
Întrucât trecutul recent a arătat iresponsabilitatea în gestionarea resurselor naturale, prezentul ne obligă să corectăm deficiențele pentru a trăi sănătos.

Despre noi

Asociația a fost înființată la inițiativa președintelui acesteia (dr. ing. Bud Ioan), cu sprijinul a celorlalți doi membri fondatori dr. ing. Guşat Dorel şi dr. ing. Bud Adina, având specializare în exploatarea şi valorificarea resurselor naturale, în special a celor minerale. Pregătirea de bază este de inginer, cu doctorate în geomecanică (Bud Ioan şi Guşat Dorel), specializări în domeniul protecției mediului, iar Bud Adina cu doctorat în impactul de mediu generat de perimetrele miniere și efectele bioacumulării metalelor grele și a prafului sclerozant. Din echipa de lucru fac parte drd. ing. Delinschi Daniela (electronică aplicată, calculatoare și tehnologii Informaționale) și drd. ing. Curoș Andrei (pregătire în domeniul protecției mediului, gestionarea resurselor minerale în arii protejate).

Pregătirea în străinătate, activitățile din proiecte internaționale, colaborările cu specialiști din diferite domenii, ne-au permis să realizăm o analiză comparativă între modul de gestionare a problemelor de mediu din România cu cele din țările civilizate. Discrepanța ne-a determinat să ne implicăm pe cât mai multe căi de comunicare în a semnala şi a propune soluții la situația actuală. Activitatea didactică din universitate prin predarea unor cursuri cu tematică de protecția mediului ne responsabilizează şi mai mult, considerând că educația trebuie să fie continuă, la toate categoriile sociale şi la orice vârstă. O parte din preocupările privind protecția mediului, mai ales pe impactul negativ generat de exploatările de resurse minerale, sunt publicate în lucrările enumerate în CV. Prin intermediul asociației ne propunem o serie de acțiuni, atât de informare pe diferite teme prin publicare pe site, cât şi vizite în teren cu grupuri organizate precum şi dezbateri în comunitățile afectate sau întruniri cu persoane, instituții, mass-media, politicieni, ONG-uri, etc. interesați de aceste subiecte. Considerăm că dezbaterile pe problemele cu un puternic impact asupra mediului, cu consecințe economice şi sociale, este calea optimă de soluționare a acestora prin aportul de idei din cât mai multe direcții.

Emblema

Prin intermediul acestei asociații dorim să implicăm şi să conștientizăm cât mai multe persoane, pe principiul că ne pasă de mediul în care trăim şi de calitatea vieții. Activitatea profesională şi pregătirea sunt prezentate în CV-urile de pe site.

CV


Motivația noastră

Asociația a fost înființată ca urmare a numeroaselor provocări venite din modul în care s-au gestionat resursele naturale în general şi cele minerale în special, precum şi a interpretărilor din mentalul colectiv al acestui subiect. Activitatea minieră din România a devenit în ultimii 30 de ani blamată şi nu a fost înțeles rolul acesteia în dezvoltarea unei civilizații, așa cum este şi a fost baza (furnizarea materiei prime) tuturor construcțiilor realizate de omenire. Infrastructura rutieră, feroviară, construcțiile civile şi industriale pot fi trainice doar cu roci/agregate, metale (resurse minerale) de bună calitate, care respectă condițiile tehnice, conform normativelor sau recomandărilor inginerești, aspecte ignorate în prezent. România deține resurse naturale importante, însă exploatate fără respectarea principiului dezvoltării durabile. Stigmatizarea industriei miniere în România de către opinia publică, mass-media, ONG-uri, clasa politică etc. a dus la formarea unei percepții negative, cu consecințe asupra acestei activități, în timp ce în alte țări a constituit motorul dezvoltării economiei. Toate acestea își au originea în modul în care au fost interpretate mineriadele, managementul defectuos al activității miniere, interesele diferitelor grupări etc. Închiderea minelor de minereuri s-a realizat într-o perioadă în care majoritatea țărilor cu potențial minier au dezvoltat acest sector, însă problema cea mai gravă și cu consecințe pe termen lung este modul în care s-au închis minele. Rămân două întrebări la care trebuie să răspundem: de ce s-a închis mineritul și cum s-a închis?

Asociația a fost înființată după ce am semnalat aceste probleme în diferite moduri: articole științifice, articole de presă, prezentarea către diferite personalități politice şi din administrație sau din cadrul instituțiilor denumite autorități competente, persoanelor din diferite medii, însă fără un impact semnificativ care să determine o conștientizare suficientă. Scopul asociației este de a antrena cât mai mulți membri şi a informa opinia publică şi autoritățile despre situația prezentă, în care resursele noastre se transformă într-un blestem (blestemul resurselor) şi să scăpăm de paradoxul ”săracă ţară bogată”. Noi credem că se poate şi că putem fi o civilizație care să-şi gestioneze singură şi eficient resursele, fără să mai spunem că "Munţii noştri aur poartă iar noi cerşim din poartă în poartă" [Octavian Goga – Munții noștri]. Starea de fapt este deplorabilă prin emigrările masive ale populației, mai ales din fostele regiuni cu activități miniere, fără precedent şi în momente în care pe piața mondială preţul metalelor a atins cotații istorice (noi am avut atât resursele minerale şi umane cât şi capacitatea tehnică – deschiderea, pregătirea, exploatarea şi procesarea). Este adevărat că modul în care se lucra era imposibil de continuat, fiind necesară o restructurare fundamentală. Toate aceste aspecte vrem să le prezentăm prin analiza modului în care s-a greșit pentru a putea corecta, dar cele mai importante sunt soluțiile tehnice pentru a ieși din această situație. În prezent cel mai grav este impactul generat de modul în care au fost închise minele şi riscurile viitoare, dacă nu acționăm responsabil şi cât mai repede. Poluarea cu metale grele şi praf sclerozant sunt cu consecințe pentru mediu şi sănătatea populaţie extrem de grave pe termen mediu şi lung. Dacă nu intervenim, vom constata că resursele se întorc împotriva noastră prin exploatarea iresponsabilă şi vor deveni cu adevărat un blestem, atât prin faptul că nu le utilizăm cât şi prin scoaterea lor din echilibrul natural în care erau şi expunerea lor la factorii de mediu, care le transformă în bombe ecologice.

Pentru România şi în special pentru judeţul Maramureş s-a mai adăugat o problemă gravă, ce ține de incapacitatea noastră de a fi o civilizație cu o inginerie a bunului simț, este faptul că nu am fost capabili să construim o groapă în care să depunem deșeurile menajere cu atât mai puțin să le gestionăm responsabil (selectare, reutilizare etc). Toate aceste probleme vrem să le prezentăm în baza analizei noastre şi să antrenăm cât mai multe persoane în mișcarea pe care dorim să o generăm, plecând de la premisa că nu suntem un popor pierdut, că putem să ne construim un viitor pe aceste meleaguri prin valorificarea inteligentă a resurselor naturale şi umane de care dispunem.