Activități

Asociația a întreprins o serie de activități în: perimetre miniere, depozite de deşeuri menajere, iazuri de decantare, locații pentru amenajarea unor depozite sau platforme de depozitare deşeuri, păduri defrișate etc. Vizitele în perioada pandemiei au fost realizate de membri fondatori şi cu grupuri restrânse. Pe viitor se dorește organizarea unor acțiuni mai ample şi cu cât mai multe persoane interesate de subiectele propuse. Aceste activități au fost planificate pe perimetre de interes şi zone geografice pentru a identifica şi studia: problematica impactului de mediu; analiza potențialului de dezvoltare şi punere în valoare; prelevare de probe din sedimente, material toxic sau contaminat; analize de laborator pentru a cuantifica nivelul de poluare, etc. Analiza probelor a fost realizată în laboratoare acreditate, cu experiență în domeniu. Valorile obținute au fost comparate şi analizate prin raportare la normativele în vigoare. De asemenea, evaluarea impactului de mediu, a potențialului economic sau turistic a unui perimetru se bazează inclusiv pe experiența membrilor printr-o analiză empirică (verificată de-a lungul timpului).

Preț-metale-rare

Pe site sunt poze grupate în funcție de perimetre şi subiecte, selectate pe baza evaluării noastre a impactului vizual. Detaliile științifice, tehnice şi interpretările legislative sunt prezentate în articole publicate în reviste de specialitate. Pentru publicul cititor al site-ului sunt date explicații laconice (pentru a nu plictisi), însă prezentarea exhaustivă se regăsește publicată în articole. Dorim să aducem la cunoștința publicului riscurile privind sănătatea la care se expun, un subiect prea puțin cunoscut.

Poluarea prezentată nu este istorică așa cum este catalogată, ea provine din modul iresponsabil de închidere al minelor şi depozitelor de deşeuri miniere (deșeurile miniere sunt produse reziduale cu valoare industrială). De fapt această poluare este recentă şi reprezintă incapacitatea de a gestiona durabil resursele minerale prin proiectare, aprobare şi execuție defectuoasă a lucrărilor de închidere. Responsabilitatea aparţine autorităților competente care au girat sau gestionat tot acest proces. Compromiterea resurselor de apă determină reducerea biocapacităţii (modificări ale amprentei ecologice) cu consecințe greu de remediat.


Perimetrul minier Băiuț

Galeria Breiner
Iazul Bloaja Vechi
Iazul Leurda
Deversări din Iazul Bloaja vechi în râul Lăpuș
Pârâul Cizma
Râul Lăpuș

Perimetrul minier Cavnic

Râul Cavnic

Perimetrul minier Borșa

Deșeuri menajere Borșa

Perimetrul minier Nistru - Băița

Iazul Tăuții de Sus
Iazul Bozânta
Ieșirea tunel Herja

Râul Arieș
Cariera Răzoare
Abrud
Cariera de sulf din Călimani