Activități

Asociația a întreprins o serie de activități în: perimetre miniere, depozite de deşeuri menajere, iazuri de decantare, locații pentru amenajarea unor depozite sau platforme de depozitare deşeuri, păduri defrișate etc. Vizitele în perioada pandemiei au fost realizate de membri fondatori şi cu grupuri restrânse. Pe viitor se dorește organizarea unor acțiuni mai ample şi cu cât mai multe persoane interesate de subiectele propuse. Aceste activități au fost planificate pe perimetre de interes şi zone geografice pentru a identifica şi studia: problematica impactului de mediu; analiza potențialului de dezvoltare şi punere în valoare; prelevare de probe din sedimente, material toxic sau contaminat; analize de laborator pentru a cuantifica nivelul de poluare, etc. Analiza probelor a fost realizată în laboratoare acreditate, cu experiență în domeniu. Valorile obținute au fost comparate şi analizate prin raportare la normativele în vigoare. De asemenea, evaluarea impactului de mediu, a potențialului economic sau turistic a unui perimetru se bazează inclusiv pe experiența membrilor printr-o analiză empirică (verificată de-a lungul timpului).

Preț-metale-rare

Pe site sunt poze grupate în funcție de perimetre şi subiecte, selectate pe baza evaluării noastre a impactului vizual. Detaliile științifice, tehnice şi interpretările legislative sunt prezentate în articole publicate în reviste de specialitate. Pentru publicul cititor al site-ului sunt date explicații laconice (pentru a nu plictisi), însă prezentarea exhaustivă se regăsește publicată în articole. Dorim să aducem la cunoștința publicului riscurile privind sănătatea la care se expun, un subiect prea puțin cunoscut.

Poluarea prezentată nu este istorică așa cum este catalogată, ea provine din modul iresponsabil de închidere al minelor şi depozitelor de deşeuri miniere (deșeurile miniere sunt produse reziduale cu valoare industrială). De fapt această poluare este recentă şi reprezintă incapacitatea de a gestiona durabil resursele minerale prin proiectare, aprobare şi execuție defectuoasă a lucrărilor de închidere. Responsabilitatea aparţine autorităților competente care au girat sau gestionat tot acest proces. Compromiterea resurselor de apă determină reducerea biocapacităţii (modificări ale amprentei ecologice) cu consecințe greu de remediat.

5 Februarie 2021

Asociația a continuat activitatea de monitorizare a perimetrelor miniere și a altor activități generatoare de impact de mediu și în anul 2023. Până în prezent nu au fost întreprinse activități de diminuare a acestui impact de către autorități, dimpotrivă, se continuă în mod absurd aruncarea cu var în apele de mină în câteva locații.

16 Iulie 2023

Echipa noastră a realizat video-uri cu impactul de mediu, regăsite separat la fiecare secțiune dedicată.

Video

Perimetre miniere din proximitatea orașului Baia Mare

Un aspect grav și greu de înțeles azi este faptul că atunci când s-a analizat închiderea perimetrelor miniere, s-a pus accent pe ecologizarea unor halde de steril, aflate în zone izolate, în care nu predomină sulfuri (pentru drenaj acid), nu conținea silice cristalină, nu aveau granulometrii fine, în detrimentul iazurilor de decantare care au fost construite în proximitatea zonelor locuite și cu un grad mare de risc.

În prezent, în mijlocul unor importante comunități (zona metropolitană Baia Mare) se află iazuri de decantare și depozite de concentrate sau minereu în stare de abandon sau reabilitate neconform și care poluează sistematic pe toate căile: apă, sol, aer. Faptul că există suprafețe importante (de ordinul hectarelor) neacoperite, expuse în bătaia vântului, se antrenează în perioade fără precipitații cantități mari de praf spre zone de locuit, terenuri agricole, etc.

Din corpul depozitelor de deșeuri miniere ies constant ape de mină cu caracteristicile drenajului acid. Fiecare picătură de apă care pătrunde în acestea va interacționa cu sulfurile și va ieși poluată, fenomen care se petrece și pe iazurile ”reabilitate” pentru că nu au fost luate măsuri de impermeabilizare. Apele de mină care ies din lucrările subterane completează acest tablou sinistru. Este surprinzător faptul că autoritățile ignoră complet acest aspect, inclusiv în rapoarte mai recente.

Flotația Centrală
Ieșirea tunel Herja
Iazul Tăuții de Sus
Flotația Baia Sprie
Nistru - Băița
Săsar
Ilba
Iazul Bozânta


Perimetrul minier Băiuț

Apele de mină din acest perimetru au impact de mediu puternic pentru râul Lăpuş, care traversează importante comunități, zone agricole, arii protejate, rezervații naturale. Sursa poluării provine din subteranul abandonat al minelor şi din iazurile de decantare cu o încărcătură mare de material reactiv (prin adăugare de concentrat de pirită). Singurul iaz reabilitat cu mare emfază reprezenta cel mai mic impact, în fond, datorită conținutului mai redus de sulfuri. În Poiana Botizei pârâul este atât de poluat, încât nu mai există viață acvatică, însă animalele sunt adăpate în acesta, fiind singura alternativă. Gestionarea iresponsabilă a resurselor naturale din zona Băiuţ reprezintă paroxismul modului în care se manifestă atitudinea decidenților, culminând cu introducerea în arie protejată a unei părți din perimetrul minier (acolo nu-şi au locul). Perimetrele miniere abandonate generează un impact de mediu care trebuie diminuat sau stopat prin activități, nu prin protejare (subiect tratat separat).

Galeria Băiuț/Cizma
Galeria Breiner
Valea Botiz
Iazul Leurda
Iazul Bloaja Vechi
Deversări din Iazul Bloaja vechi în râul Lăpuș
Râul Lăpuș


Perimetrul minier Cavnic

Abandonarea rezervelor din Cavnic şi închiderea neconformă a iazurilor de decantare a creat impresia că se va naște un El Dorado al turismului şi nu al aurului, cuprului şi altor metale, însă realitatea infirmă toate acestea şi confirmă gândirea îngustă a celor cu putere. În acest caz resursele se transformă din oportunități în pericole. Apele de mină din subteran trebuiau să ajungă în mina Şuior, după care împreună cu cele de aici să iasă în amonte de Baia Sprie (problemă rezolvată – pentru Cavnic). Însă cum dimensionarea traseului de la Roata spre Bolduţ s-a realizat după aceleași metode, apa toxică a luat alt drum, revărsându-se în râul Cavnic, exact în mijlocul orașului (pentru a ne aminti că mai există mineralizație în subteran). Această apă se întâlnește cu cele de la iazurile închise cu bani mulți, fără respectarea normativelor, formând un râu mort, încărcat în metale grele cu valori ce depășesc cu mult toate limitele normate şi nenormate (aspecte descrise în lucrare publicată). Turismul se poate dezvolta în paralel cu alte activități mai ales acolo unde există potențial, așa cum este natura din zona Cavnic.

Iazul Plopiș Răchițele
Râul Cavnic


Perimetrul minier Borșa

Borșa se află într-un cadru natural de excepție, cu un potențial nevalorificat pe principiul dezvoltării durabile. Proiectele turistice vor fi grevate de impactul major de mediu al mineritului abandonat şi riscurile de instabilitate a iazurilor. Starea acestui perimetru arată nivelul de ignoranță a celor care trebuie să gestioneze ce ne-a dăruit natura. Este revoltătoare ipocrizia prin care se trâmbițează grija protejării naturii prin delimitări de arii protejate, programe, proiecte etc, fără acțiuni concrete.

Gura Băii
Iazul Novăț
Iazul Colbu
Valea Secu/Gura Băii/Toroioaga
Deșeuri menajere BorșaRâul Arieș
Cariera Răzoare
Abrud
Cariera de sulf din Călimani