Despre ONG

Asociația a fost înființată la inițiativa președintelui acesteia (Dr.Ing. Bud Ioan), cu sprijinul a celorlalți doi membri fondatori Dr. Ing. Guşat Dorel şi Drd. Ing. Bud Adina. Suntem trei persoane specializate în exploatarea şi valorificarea resurselor naturale, în special a celor minerale. Pregătirea de bază este de inginer, cu doctorate în geomecanică (Bud Ioan şi Guşat Dorel) şi specializări în domeniul protecției mediului. Bud Adina este doctorandă în problemele impactului de mediu generat de perimetrele miniere şi efectele bioacumulării metalelor grele.

Pregătirea în străinătate, activitățile din proiecte internaționale, colaborările cu specialiști din diferite domenii, ne-au permis să realizăm o analiză comparativă între modul de gestionare a problemelor de mediu din România cu cele din țările civilizate. Discrepanța ne-a determinat să ne implicăm pe cât mai multe căi de comunicare în a semnala şi a propune soluții la situația actuală. Activitatea didactică din universitate prin predarea unor cursuri cu tematică de protecția mediului ne responsabilizează şi mai mult, considerând că educația trebuie să fie continuă, la toate categoriile sociale şi la orice vârstă.

Suntem conduși de valori

Prin intermediul acestei asociații dorim să implicăm şi să conștientizăm cât mai multe persoane, pe principiul că ne pasă de mediul în care trăim şi de calitatea vieții. Activitatea profesională şi pregătirea sunt prezentate în CV-urile de pe site.

O parte din preocupările privind protecția mediului, mai ales pe impactul negativ generat de exploatările de resurse minerale, sunt publicate în lucrările enumerate în CV. Prin intermediul asociației ne propunem o serie de acțiuni, atât de informare pe diferite teme prin publicare pe site, cât şi vizite în teren cu grupuri organizate precum şi dezbateri în comunitățile afectate sau întruniri cu persoane, instituții, mass-media, politicieni, ONG-uri, etc. interesați de aceste subiecte. Considerăm că dezbaterile pe problemele cu un puternic impact asupra mediului, cu consecințe economice şi sociale, este calea optimă de soluționare a acestora prin aportul de idei din cât mai direcții.

CV