Iazul Tăuții de Sus

Acest iaz aflat în proximitatea unei zone de locuit, lasă impresia unui sit reabilitat şi pus în siguranță. Acest crez este analizat prin realizarea unui studiu de caz care ne-a contrariat în privința informării populației referitor la riscurile de sănătate publică şi scurgerile acide cu metale grele. Lucrările de reabilitare au început, însă au fost abandonate. La o primă vedere pentru porțiunea reabilitată pare că se intenționa executarea unor lucrări bine făcute prin așezarea de geomembrane, geotextile, drenuri etc. Prin analiza normativului tehnic se constată că proiectarea, respectiv aprobarea proiectului avea grave deficiențe privind geometrizarea (factor fundamental pentru siguranță). Alăturat acestuia se află Iazul Central care trebuia să nu mai fie acolo – terenul eliberat şi reabilitat. Interesele protectorilor noștri au dus la păstrarea unei surse enorme de poluare a apei, solului (cu metale grele – inclusiv arsen) şi a aerului (cu praf sclerozant). Acestor două iazuri se alătură perimetrul Flotaţiei Centrale, care arată dezolant şi cu un puternic impact de mediu. Toate acestea se află în mijlocul celei mai aglomerate comunități de învingători, europeni, cu grijă față de mediu şi care așteaptă, în urma marilor proiecte turistice, vizitatorii.

Locația perimetrului