Proiecte

Acest proiect a primit finanțare din programul de cercetare și inovare Orizont 2020 al Uniunii Europene în baza Acordului de grant nr. 776811 —H2020-SC5-2017.(This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under Grant Agreement No. 776811 —H2020-SC5-2017)

Asociatia noastră a participat în proiectul MIREU care a analizat în scopul SLO (Social Licence To Operate) impactul social al operatiunilor miniere. Contribuind și arătând că:

1. SLO în Europa constă în două dimensiuni – comunitară și societală.
2. O bună guvernare poate juca un rol puternic în SLO.
3. Realizarea și menținerea SLO este o stradă cu două sensuri.
4. SLO este un proces și un rezultat.
5. Angajamentul pe termen lung cu părțile interesate este modalitatea de a construi încrederea.
6. Riscul este redus prin vizarea unor niveluri mai ridicate de SLO.
7. Implementarea orientărilor internaționale aplicabile și a instrumentelor MIREU.